Resurser på nätet


Det finns en hel del både ideella och kommersiella resurser på nätet som är till stor hjälp för dig som vill veta och lära dig mer om numismatik. Sveriges Mynthandlares Förening har bla till syfte är att samordna strävanden och ideer angående mynthandelns utveckling, uppmuntra vetenskaplig forskning och sprida kännedom om numismatik. Här nedan listar vi olika typer av resurser och givetvis är vi tacksamma för fler tips om resurser att lägga till här.


SVERIGEUTLANDET

  • Coinarchives - databas för myntsökning: https://www.coinarchives.com/
    A searchable archive of past coin auctions for the collector and researcher. CoinArchives is a database of coins featured in numismatic auctions. It brings together the text, images, and prices realized from catalogs issued by some of the most prestigious coin firms.


  • Acseasch - databas för myntsökning: https://www.acsearch.info
    Welcome to acsearch.info, the auction archive for coins, banknotes and antiques.

  • Numisbids - databas för auktioner: https://www.numisbids.com/

  • Sixbid - databas för auktioner: https://www.sixbid.com