Resurser på nätet


Det finns en hel del både ideella och kommersiella resurser på nätet som är till stor hjälp för dig som vill veta och lära dig mer om numismatik. Sveriges Mynthandlares Förening har bla till syfte är att samordna strävanden och ideer angående mynthandelns utveckling, uppmuntra vetenskaplig forskning och sprida kännedom om numismatik. Här nedan listar vi olika typer av resurser och givetvis är vi tacksamma för fler tips om resurser att lägga till här.


SVERIGEUTLANDET