Om SMF


SMF - Sveriges Mynthandlares Förening
Sveriges Mynthandlares Förening är sedan 1973 enetablerad sammanslutning av för närvarande 22 mynthandlare. Föreningens syfte är att:

 • samordna strävanden och ideer angående mynthandelns utveckling
 • uppmuntra vetenskaplig forskning och
 • sprida kännedom om numismatik
 • samt att skapa varaktiga och vänskapliga förhållanden svenska mynthandlare emellan. 
 • Medlemmarna förbinder sig att ej saluföra förfalskade objekt i enlighet med Svenska Numismatiska Föreningens policy.
  (läs hela policyn längs ned på denna sida)


När det gäller mynt - vänd Dig alltid till experter - det lönar sig!

 • Du som önskar köpa, sälja eller värdera mynt, sedlar eller medaljer - Vänd dig alltid till en etablerad mynthandlare! 
 • Medlemmar i SMF har den erfarenhet och kompetens som krävs för att avgöra och garantera äkthet och kvalité på mynt och andra numismatiska objekt. 
 • Den yrkeskunskap de professionella mynthandlarna har, borgar för seriös behandling och köptrygghet! 
 • Inom föreningen finns en reklamationsnämnd dit Du som kund kan vända Dig om Du skulle anse Dig felaktigt behandlad av något medlemsföretag.
 • Här nedan listas föreningens medlemmar.


Tecknet "@" har utbytts mot (a) i e-postadresserna för att undvika spam. För att maila till företagen byt bara tillbaka till @

 • AB WIJK ANTIK
  Flisvägen 5
  743 94 SKYTTORP
  Tel. 070-368 08 07
  E-post: info (a) wijk.se

 • BESO UR & ANTIK AB
  Bertil Svensson
  Västra Hamngatan 6
  411 17 Göteborg
  Tel. 031-13 94 84
  Epost: besour (a) telia.com
  Hemsida: www.besour.se

 • CEDERHOLMS MYNTHANDEL
  Stureplatsen 3
  41139 Göteborg
  Tel. 076-834 46 84
  Epost: cederholmsmynthandel (a) gmail.com


 • HAMRIN & SVAHN MYNT AB
  Sjöberg 1
  147 91  GRÖDINGE
  Tel. 08-732 66 86, 070-212 64 55
  E-post: christian.hamrin (a) telia.com


 • HÅKAN WESTERLUND MYNTHANDEL AB
  Gamla Brogatan 36
  111 20  STOCKHOLM
  Postadress: Box 13026, 103 01 STOCKHOLM
  Tel. 08-411 08 07, 073-614 96 46
  Hemsida: www.hwmynt.se
  Butik öppen: Mån-Fre 10-16 (lunch 13-14)

 • J PEDERSEN MYNTHANDEL
  Norra Strandgatan 30

  252 20 HELSINGBORG.
  Tel 042-12 25 28
  E-post: pedersen.mynt (a) telia.com
  Hemsida: www.jpedersen.se
  Butik öppen: Mån-Tis 11-17, Tors-Fre 11-17

 • J. MELIN MYNT
  Koltrastvägen 23
  373 32 Nättraby
  E-post: melinmynt (a) hotmail.com
  Öppet: Efter överenskommelse

 • JOAKIMS MYNT & SEDLAR
  Södra Långvägen 17 A
  443 39 LERUM
  E-post: joakimsmynt (a) gmail.com

 • KARLSKRONA MYNTHANDEL AB
  Hantverkaregatan 37
  371 35  KARLSKRONA
  Tel. 0455-813 73
  E-post: lennart (a) mynt.nu
  Hemsida: www.mynt.nu
  Butik öppen: Ons och Fre 11-16.30 (lunch 13-14.30)

 • LUNDS MYNTHANDEL
  Klostergatan 5
  222 22  LUND
  Tel 046-14 43 69
  E-post: butiken (a) lundsmynthandel.se
  Butik öppen: Mån-Fredag 11-17

 • MITQALCOINS
  Klas Johnsson
  Box 5078
  141 05 KUNGENS KURVA
  Tel: 070-6101073
  E-post: info (a) mitqalcoins.se

 • Mynthandel SB Numismatics
  S. Bilis, Östermalmstorg, Box 5143,
  10243 Stockholm.
  info (a) mynthandel.com
  Hemsida: www.mynthandel.com

 • NILSSONS MYNTHANDEL
  Box 12
  896 21 HUSUM
  Tel : 076-113 22 07
  Epost: nilssonsmynthandel (a) hotmail.com

 • NUMIKON/TICALEN MYNTHANDEL
  Stefan Jonasson
  Stureplatsen 3
  411 39 GÖTEBORG
  Tel. 073-954 08 68
  Epost: ticalen (a) gmail.com
  Butik öppen: torsdag 10.00 - 12.00 , övriga tider enligt Ö.K.

 • PECUNIA MM HB
  Östra Mårtensgatan 19
  223 61 LUND
  Mobil 0705-25 25 19
  E-post: goran.mattsson (a) nyma.se

 • ROBERTO DELZANNO MYNTHANDEL
  Villa Långbro - Stockholm

  12557 Älvsjö
  Tel: 0708-865008
  E-post: roberto (a) delzanno.se
  Hemsida: www.delzanno.se

 • RUNE LARSSON MYNTHANDEL
  Stora Brogatan 14 / Box 98
  503 06 BORÅS
  Tel. 033-410315
  Butik öppen: Mån-Fredag 10-18

 • SELINS MYNTHANDEL AB
  Hantverkargatan 8
  112 21  STOCKHOLM
  Tel.  08-411 50 81
  E-post: kontakt (a) selinsmynthandel.se
  Hemsida: www.selinsmynthandel.se
  Butik öppen: Mån-Fre 10-15, Tisdag 10-18

 • SKARABÉ MYNT & GULD AB
  Drottninggatan 10
  411 14 Göteborg
  Tel: 031-13 50 88
  Epost: skarabe (a) telia.com
  Hemsida: www.skarabe.eu

 • StenEng AB
  PeterSten
  Industrigatan6
  33573 Hillerstorp
  [email protected]
  Tel 070-5222036

 • SVENSK MYNTHANDEL
  Mikael Kindahl
  Badstugatan 24, Bredablick
  691 32 KARLSKOGA
  E-post: svenskmynthandel (a) hotmail.com
  Hemsida: www.svenskmynthandel.se
  Öppet: Efter överenskommelse

 • ULF NORDLIND MYNTHANDEL AB
  Karlavägen 46 / Box 5132
  102 43 STOCKHOLM
  Tel: 08-662 62 61
  E-post: info (a) nordlindsmynt.se
  Hemsida: www.nordlindsmynt.se
  Butik öppen: Mån-Fredag 10-14
Svenska Numismatiska Föreningens policy avseende omsättning av falska numismatiska objekt 1.0
Numismatik är ett forskningsområde men också hjälpvetenskap till arkeologi och historia med underavdelningar. Numismatiska objekt är ett samlarområde vilket berikar numismatiken som forskningsområde. Förfalskningar av mynt har förekommit sedan antiken. Mynt har förfalskats under sin samtid i syfte att användas som betalningsmedel. Äldre sådana förfalskningar är ett samlarområde. Dokumentationen om dessa objekt är viktig för att sprida kunskap i syfte att stävja missförstånd.

Äldre mynt har också förfalskats/kopierats med samlarmarknaden som målgrupp. Handeln med sådana förfalskningar är ett stort bekymmer, eftersom den ekonomiska skadan kan bli kännbar när det uppdagas att ett falskt objekt har sålts som äkta. Händelsen kyler sannolikt ned intresset för samlandet vilket i förlängningen skadar numismatiken som forskningsområde.

Med omsättning avses här såväl kontant försäljning som de fall där det numismatiska objektet används som någon form av bytesvara. Policyn är vägledande för omsättning av numismatiska objekt. Att redogöra för alla typer av förfalskningar och kopior som förekommer på marknaden låter sig svårligen göras. Det åvilar därför varje medlem, då äktheten hos det numismatiska objektet kan ifrågasättas, att visa omdöme och ta ansvar för att intentionerna i policyn efterlevs.

§ 1 SNF avråder från omsättning av förfalskningar och kopior
Till gruppen ”förfalskningar och kopior” räknas objekt som antingen har tagits fram för samlarmarknaden för att säljas som äkta eller för att efterlikna äkta mynt, men också andra objekt vars syfte är att efterlikna äkta mynt. Här ges några exempel på sådana objekt:

 • Förfalskningar utförda i vår tid (men även tidigare) avsedda att efterlikna äkta mynt. Exempelvis kopior av plåtmynt, gävlekopior av bl.a. svenska riksdalermynt samt kinesiska ”replica”-mynt.
 • Äkta mynt som genom åverkan förvanskats för att bli samlarobjekt. Exempelvis fabricerade kantexemplar eller mynt som omgraverats för att representera ett sällsynt år som 5 öre 1910.
 • Museikopior avsedda att representera ett visst mynt som saknas i en museisamling.
 • Galvanokopior


§ 2 SNF uppmanar till märkning av förfalskningar och kopior
SNF rekommenderar att identifierade myntförfalskningar och kopior i första hand destrueras alternativt överlåts på offentlig samling och i andra hand förses med en ingravering somupplyser om att det är en kopia. Ett oäkta numismatiskt objekt med sådan ingravering är inte att betrakta som falsarium och kan därför omsättas om försiktighet iakttas.


§ 3 SNF uppmanar till försiktighet vid omsättning av äldre och nyare samtida förfalskningar
I alla tider har förfalskningar av mynt och sedlar framställts i syfte att användas i den dagliga handeln. Dessa speglar till viss del Sveriges ekonomiska histioria och kan därför ha ett numismatiskt eller kulturhistoriskt intresse och kan av den anledningen oftast accepteras. Det bedöms att vissa av dessa förfalskningar ofta värderas högre än motsvarande äkta mynt.

 • Förfalskningar som har tillverkats i äldre tid och som vid den tiden varit avsedda att cirkulera som äkta mynt. Dessa mynt innehåller oftast en för låg ädelmetallhalt eller har en för låg vikt. Exempelvis 5 mark guldklipping 1612, 5- och 10-ören av Fredrik I präglade i koppar eller Carl Napoleon Svenssons, alias ”Trollhätte-Svensson”, förfalskningar av Oskar II:s 1-kronor, 50- och 25-ören.
 • Förfalskningar som har tillverkats på senare tid avsedda att cirkulera som äkta mynt. Exempel: de så kalade Kievtiorna med årtalet 1991.
 • Mynt som tillverkats av en stat för att användas i ett annat land. Exempelvis ryska 5-kopek präglade av svenska staten på 1700-talet.

  SNF rekommenderar att det vid all omsättning av samtida förfalskningar lämnas upplysning om att objektet är en förfalskning.


§ 4 SNF uppmanar till försiktighet vid omsättning av myntliknade objekt
I alla tider har myntliknande objekt tillverkats och dessa kan av den oinvigde lätt uppfattas som äkta mynt. Gruppen myntliknande objekt är stor
och nedan anges bara några exempel:

 • Fantasipräglingar tillverkade för smyckesindustrin. Exempelvis s.k. juvelerarkopior av tidiga Gustav III-mynt.
 • Leksaksmynt. Exempelvis Lauerkopior från bl.a. 1888.
 • ”Happenings”. Exempelvis ”horkarlsmyntet” och 10-kronor i rent guld.
 • ”Souvenirer” och liknande objekt vars syfte är att efterlikna mynt.

Fantasipräglingar tillverkade främst under 1700-talet med bl.a. Brenner som förlaga. SNF rekommenderar att det vid all omsättning av myntliknande objekt lämnas upplysning om att objektet inte är ett äkta mynt.


§ 5 Andra numismatiska objekt
I policyn talas företrädesvis om förfalskningar och kopior av svenska mynt. Policyn omfattar i tillämpliga delar även svenska sedlar, polletter, spelpenningar, medaljer och andra numismatiska föremål.Policyn bör så långt möjligt även tillämpas på utländska objekt som omsätts i Sverige.

Av Svenska Numismatiska Föreningens stadgar (§ 2) framgår när en medlem kan uteslutas ur föreningen. Den medlem som inte efterlever föreningens policy vid omsättning av numismatiska objekt kan bli föremål för prövning enligt § 2. På Svenska Numismatiska Fören ingens hemsida https://numismatik.se/index.php
finns en förteckning över förfalskningar. Denna förteckning uppdateras fortlöpande.

Policyn har antagits av styrelsen för Svenska Numismatiska Föreningen den 10 november 2015