Litteratur


Flera av föreningens medlemsföretag arbetar med olika typer av katalogprojekt som dokumenterar givna avsnitt eller områden ur den numismatiska historien med värderingspriser och raritetsinventeringar. De senaste aktuella titlarna är:

 • Mynten i Sverige 1818-2018 
  av Christian Hamrin, kan beställas direkt från distributören Collectia AB: info@collectia.se

 • Sveriges Guldmynt 1512-2020
  av Roberto Delzanno, kan beställas direkt från författaren, i mynt-eller bokhandeln

 • Antikvarisk litteratur 
  hittar du hos AB Wijk Antik: http://wijk.se/

 • Övrig litteratur från SNF
  I tillägg till SMF:s arbete pågår löpande utgivning av speciallitteratur av olika forskare, samlare, föreningar etc. En del av denna externt producerade litteratur finns tillgänglig via Svenska Numismatiska Föreningens hemsida: https://numismatik.se/2nyheter/manadlitterat.php