Reklamationsnämd


Inom föreningen finns en reklamationsnämnd dit Du som kund kan vända Dig om Du skulle anse Dig felaktigt behandlad av något medlemsföretag. Givetvis är du välkommen med andra frågor som rör både medlemsföretag och ej anslutna mynthandlare. SMF:s ambition är att mynthandeln i Sverige ska ske i enlighet med de riktlinjer som föreningens medlemmar arbetar efter.